Toimiva työympäristö 2015 -tutkimus on käynnistynyt

13.3.2015 14:40

Mitä yhteistä on aivojen harjoittamisella, työssä jaksamisella ja tilankäytön tehokkuudella? Nämä kaikki olivat aiheena Rapal Oy:n torstaina 12.3.2015 järjestämillä Toimiva työympäristö -afterworkeilla.

Toimiva työympäristö 2015 -afterwork järjestettiin Kamppiin samalla viikolla avatussa BRIIM Mielipaikassa. Tilaisuuteen kutsutuilla työympäristön kehittämisestä kiinnostuneilla kiinteistö- ja HR-asiantuntijoilla oli mahdollisuus tutustua tapahtuman aikana myös Kontoretin mobiilityötiloihin.

Moderni tietotyö asettaa haasteita niin itsensä johtamiselle kuin työympäristöille. Kun työ pirstaloituu ja tiimit hajaantuvat, vaaditaan työntekijöiltä parempia mielen johtamisen taitoja ja kykyä organisoida työtään itsenäisesti. Samalla työtiloilta ja -tavoilta vaaditaan uudenlaista joustavuutta, jonka avulla työ on mahdollista irrottaa ajasta ja paikasta. Tapahtuman puheenvuoroissa käsiteltiinkin työympäristön ja työelämän toimivuutta monesta näkökulmasta.

Tietotyö vaatii samanaikaista kykyä nopeaan päätöksentekoon, pitkäjänteiseen keskittymiseen, uuden oppimiseen, vanhan muistamiseen ja innovointiin. Vaikka lista on hengästyttävä, lohdullista on se, että nämä tietotyöläisen tärkeät taidot ovat harjoitettavissa. Reidar Wasenius (BRIIM) aloitti afterwork-tilaisuuden puhumalla mielen johtamisen ja aivojen harjoittamisen tärkeydestä työelämän paineissa.

Nykyaikaisen työelämän ristiriita piilee siinä, että vaikka työ on fyysisesti kevyempää kuin koskaan aikaisemmin, väsähtää yhä useampi tietotyöläinen työelämän lisääntyviin vaatimuksiin. Kuinka saada aikaan enemmän ja väsyä vähemmän? Pekka Pohjakallio (925 Design) puhui modernin tietotyön ominaispiirteistä ja siitä, miten työtä suunnittelemalla ja rajaamalla on mahdollista onnistua työskentelyssä uupumatta.

Lopuksi Pontus Kihlman (Rapal Oy) esitteli Toimiva työympäristö 2015 -vertailututkimuksen, joka sai tilaisuudessa virallisen lähtölaukauksensa. Rapal Oy:n toteuttamassa valtakunnallisessa selvityksessä kartoitetaan tilankäytön tehokkuutta, tiloissa piilevää säästöpotentiaalia sekä henkilöstön työympäristöön kohdistuvia tarpeita ja työtyytyväisyyttä. Tutkimuksen sisältöön voit tutustua tarkemmin täällä.

Uusi työ vaatii myös uudenlaisen, organisaatioiden rajojen yli tapahtuvan verkostoitumisen. Puheenvuorojen jälkeen työympäristökehittäjillä olikin aikaa keskustella ja jakaa kokemuksiaan työtilojen ja -tapojen muutoksista. Tilaisuuden tunnelmiin pääset selaamalla alla olevia kuvia ja tapahtuman esityksiin voit tutustua linkeistä tämän kirjoituksen alapuolella.

Kiitos kaikille afterworkeille osallistuneille lämminhenkisestä tilaisuudesta!

Lue lisää Toimiva työympäristö 2015 -tutkimuksesta ja työympäristökehittämisen trendeistä täältä.

https://www.youtube.com/watch?v=H8i0rZ2TdDA

Viimeisimmät